🚚 BEZPŁATNA wysyłka + 60 € * | Dostawa 24h 📦 | Przesyłki do całej Europy 🌍

Informacje prawne

Celem tego OGŁOSZENIA PRAWNEGO jest poinformowanie użytkownika o warunkach korzystania ze strony internetowej decoracionalcazaba.com i wszystkich tworzących ją stron, w tym ich profilach w sieciach społecznościowych.

1. DANE POSIADACZA STRONY INTERNETOWEJ.

Ta witryna, decoracionalcazaba.com, jest własnością Decoration Alcazaba i posiada adres do celów powiadamiania pod adresem: Calle Ugijar, nr 4, CP: 18210, Peligros (Polígono Industrial Juncaril), Granada, Hiszpania.

Witryna udostępnia użytkownikowi następujące kanały kontaktowe w celu skorzystania z ich praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań. Te kanały kontaktowe to:

Kontaktowy adres pocztowy: Calle Ugijar, Nº4, CP: 18210, Peligros (Polígono Industrial Juncaril), Granada, Hiszpania.

Telefon obsługi klienta: + (34) 958 468 377.

E-mail: info@decoracionalcazaba.com

Dekoracja Alcazaba jest właścicielem pliku PRAWA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ o nazwie „FICHERO DE DECORACIONALCAZABA.COM”, który jest zarejestrowany zgodnie z prawem w HISZPAŃSKIEJ AGENCJI OCHRONY DANYCH. Możesz się z nim zapoznać w dowolnym momencie za pośrednictwem strony internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

W tej sekcji użytkownik strony internetowej decoracionalcazaba.com jest informowany o technicznych i prawnych aspektach przetwarzania danych dostarczanych w jakikolwiek sposób w tej witrynie.

2.1-LECZENIE.

Zgodnie z art. 5 ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, jesteś informowany, że Twoje dane zostaną włączone do pliku przetwarzania danych o prywatnej własności, dla którego posiadacz sieć

Celem tego pliku jest:

  1.        Być w stanie przedstawić informacje użytkownikom, którzy kontaktują się z witryną decoracionalcazaba.com.
  2.        Tworzenie własnych kampanii informacyjnych dla naszych użytkowników przez e-mail lub biuletyny Z treścią informacyjną.
  3.        Tworzenie własnych i zewnętrznych kampanii reklamowych związanych z decoracionalcazaba.com.

 

Gdy użytkownik zarejestruje się na stronie decoracionalcazaba.com, automatycznie nasz system wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania użytkownika na platformie. Utworzenie kont jest uzależnione od uzupełnienia niektórych danych. W szczególności:

-        Pełna nazwa

-        Nazwisko

-        Kontaktowy adres e-mail

-        Data urodzenia

Po potwierdzeniu konta użytkownika witryna automatycznie generuje powiadomienia o stanie konta użytkownika. Do tego używamy systemu „SendinBlue”, oprócz zasobów własnych. Tutaj możesz sprawdzić warunki tej usługi: https://es.sendinblue.com/

Decoracionalcazaba.com wysyła komunikaty handlowe lub biuletyny do użytkowników, którzy tworzą jego bazę danych za pośrednictwem systemu „SendinBlue”, oprócz zasobów własnych. Tutaj możesz sprawdzić warunki tej usługi: https://es.sendinblue.com/

W każdym razie, jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail przez pomyłkę, skontaktuj się z naszym wsparciem przez e-mail: info@decoracionalcazaba.com.

Decoracionalcazaba.com uzyska zgodę użytkownika za pośrednictwem programu dostarczania wiadomości e-mail, który uzna za odpowiedni, za pośrednictwem wiadomości e-mail o nazwie „SUBSKRYPCJA NASZEJ BAZY DANYCH”.

W każdym przypadku użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień otrzymanych pocztą elektroniczną. Decoracionalcazaba.com, w ramach e-mailowych kampanii marketingowych, zapewni użytkownikowi opcję wypisania się z każdej wysyłanej przez niego przesyłki.

Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach użytkownik nie może tego zrobić za pomocą tej opcji, może skontaktować się, w dowolny sposób określony w punkcie 1 niniejszej INFORMACJI PRAWNEJ, w celu anulowania swoich danych. Decoracionalcazaba.com zobowiązuje się do wykonania wspomnianej czynności w możliwie najkrótszym czasie.

Decoracionalcazaba.com jest bardzo uwrażliwiony na walkę ze spamem i wyłudzaniem informacji. W przypadku otrzymywania przesyłek komercyjnych z platformy Decoracionalcazaba.com lub ciągłych próśb o nieautoryzowane zmiany konta, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas poprzez nasz adres e-mail: info@decoracionalcazaba.com.

 

2.2-PRZENIESIENIE DANYCH DO STRON TRZECICH.

Twoje dane osobowe w żadnym wypadku nie będą przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszej UWAGI PRAWNEJ I POLITYCE PRYWATNOŚCI bez Twojej zgody i uprzedniego powiadomienia.

ĆWICZENIE PRAW 2.3.

Użytkownik strony internetowej decoracionalcazaba.com może skorzystać ze swoich praw DOSTĘPU, REKTYFIKACJI, ANULOWANIA I PRZECIWNOŚCI, pisząc na adres e-mail:info@decoracionalcazaba.com.

Administrator sieci zobowiązuje się zarządzać prawami „ARCO” tak szybko, jak to możliwe i informować użytkownika przez cały czas o statusie jego żądania.

2.4-SIECI SPOŁECZNE I KANAŁY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.

Witryna decoracionalcazaba.com ma profile społecznościowe w następujących sieciach społecznościowych: Twitter i Facebook. Właścicielem tych sieci społecznościowych jest decoracionalcazaba.com.

Właściciel strony internetowej zobowiązuje się do przejrzystego zarządzania i zgodnie z polityką korzystania z tych sieci społecznościowych przez cały czas.

 

3. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA.

Treść witryny decoracionalcazaba.com, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, jest własnością jej właściciela. Treści te obejmują teksty, obrazy, dane i logo. Logo i znak towarowy „DECORACIÓN ALCAZABA” na tej stronie internetowej są zarejestrowane w SPTO i dlatego są objęte odpowiednią ochroną prawną.

Właściciel strony internetowej jest odpowiedzialny za korzystanie z wyłącznych praw do wykorzystywania w dowolnej formie, w szczególności prawa do powielania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania i przekształcania.

Konsultacja i pobranie przez użytkownika któregokolwiek z elementów strony internetowej nie będzie oznaczać przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej do tych elementów.

Witryna decoracionalcazaba.com umożliwia tymczasowe i prywatne wykorzystanie dowolnego z wyżej wymienionych elementów, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do użytku komercyjnego lub profesjonalnego.

 

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Witryna decoracionalcazaba.com może zawierać artykuły opinii, komentarze użytkowników i inne publikacje. Opinie wyrażone przez użytkowników strony internetowej mogą nie być przypisane właścicielowi strony internetowej. Opinie te są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika, który je wykonuje.

W przypadku, gdy jakakolwiek opinia lub materiał może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami, administrator sieci natychmiast je wycofuje. Jeśli chcesz przekazać jakikolwiek aspekt związany z powyższym, możesz skontaktować się z nami przez e-mail: Informacje@ decoracionalcazaba.com.

 

5. POŻAR I JURYSDYKCJA.

Niniejsza informacja prawna i polityka prywatności podlegają prawu hiszpańskiemu. Właściciel strony internetowej decoracionalcazaba.com i użytkownik wyraźnie przesyłają, w miarę możliwości stronom, sądy i trybunały miasta GRANADA (Hiszpania) w przypadku wszelkich sporów, które mogą powstać między stronami dostępu lub korzystania ze strony internetowej i świadczenia świadczonych usług.